Search

24-27 Aralık 2018 haftası

24-27 Aralık 2018 haftası Türk Dünyası İncelemeleri, Coğrafyanın Genel Esasları ve Siyasi Coğrafya ders sunumları sisteme yüklenmiştir.

SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

SURİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU BAĞLAMINDA SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ başlıklı makalemiz Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 32. Sayısında yayınlanmıştır. Bildiri metnine yayınlar sayfasından ulaşa bilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri

UYSAD tarafından İstanbul’da düzenlenen ve 17-19 Kasım tarihinde gerçekleşen International Conference on Management and Social Sciences başlıklı kongrede sunmuş olduğumuz bildiri metni yayınlanmıştır. Bildiri metnine yayınlar sayfasından ulaşa bilirsiniz.

Manavgat

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumunda sunumunu yaptığımız "Şehirlerin yatay gelişiminde coğrafi faktörlerin etkisi: Manavgat örneği" başlıklı bildiri metni yayınlanmıştır. Bildiri metnine yayınlar sayfasından ulaşa bilirsiniz. bilirsiniz.

Kültürel Miras ve Coğrafi Şartlar

"Tarihi Şehirlerde Kültürel Miras ve Coğrafi Şartlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bildiri metni yayınlanmıştır. Bildiri metnine yayınlar sayfasından ulaşabilirsiniz.