Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekan Yönetiminin 5. Baskısı Yayınlandı.

Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekan Yönetimi kitabı gözden geçirilerek, bazı ilavelerde yapılarak yeni baskısı yapıldı. Kitabın 5. Baskısını Pegem Akademi veya kitapçılardan temin edebilirsiniz.

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.