Search
  • Hamza Akengin

Sanat yapıları ve zemin çalışmaları Tuğlacıbaşı cami temel kazısı

Yol yarmaları, temel kazıları üzeride yaşadığımız yerin yapısal özelliklerini gözlemleme konusunda biz coğrafyacılara eşsiz imkanlar sunmaktadır. Kuyubaşı Tuğlacıbaşı Cami temel kazısı Marmara Üniversitesi göztepe yerleşkesinin bulunduğu alanın jeolojik yapısını çıplak gözle görebilmemiz için bulunmaz bir fırsat. Cami temeli atılmadan önce kazı alanını görmenizi tavsiye ederim. Kazı ile ile ilgili fotoğrafları fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz.

10 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.