Search
  • Hamza Akengin

"Sosyal Bilgiler Tarih Konuları Hakkında Öğrenci Görüşleri" başlıklı makale yayınladı.

"Sosyal Bilgiler Tarih Konuları Hakkında Öğrenci Görüşleri" başlıklı makalemiz Journal of Literature and Art Studies dergisinde yayınlandı.

8 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.