Search
  • Hamza Akengin

A Study of Students’ Opinions About History Subjects in the Social Studies Curriculum

A Study of Students’ Opinions About History Subjects in the Social Studies Curriculum başlıklı makale "Journal of Literature and Art Studies'in Ekim 2017 sayısında yayımlandı.

7 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.