Search
  • Hamza Akengin

İnsan dostu veya doktor yılanlar

Bayburt, Kırkpınar köyünden "İnsan dostu veya doktor yılanları" konu alan fotoğraflara fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz.

18 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.