Search
  • Hamza Akengin

Mamure kalesi

Akdeniz kıyısında yer alan kalelerden biri de Anamur'a 7 km mesafedeki Mamure Kalesidir. Mamure kalesi ve Anamur'daki bazı muz seralarının fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

3 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.