Search
  • Hamza Akengin

Alhambra, Granada

Endülüs'ün bizim için ne ifade etmesi gerektiği ile ilgili kısa yazıyı ve Granada'da bulunan Alhambra sarayı fotoğraflarını, fotoğraf galerisinden inceleye bilirsiniz.

8 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.