Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya 9. hafta ders sunusu ile okunması önerilen

Siyasi Coğrafya 9. hafta ders sunusu ile okunması önerilen "Jeopolitik ve Jeostratejinin tarihsel gelişimi açısından Türkiye'nin stratejik konumu" başlıklı makale sisteme yüklenmiştir.

8 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.