Search
  • Hamza Akengin

Amerikanın prefabrik ve karavan evleri

Amerikanın prefabrik ve karavan evlerine ait fotoğraflar ile tıra yüklenmiş şehirler arası seyahate çıkmış prefabrik bir evi fotoğraf galerisinde inceleyebilirsiniz.

17 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.