Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya 10. hafta ders sunusu ile okunması önerilen

Siyasi Coğrafya 10. hafta ders sunusu ile okunması önerilen "Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme" ve "Türk Dünyasının Siyasi Sınırları" başlıklı makaleler sisteme yüklenmiştir.

9 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.