Search
  • Hamza Akengin

Coğrafyanın Genel Esasları 8. Hafta ders sunusu ve okuma metinleri

Coğrafyanın Genel Esasları 9. Hafta ders sunusu ve okunması tavsiye edilen "İbn Haldun'da Coğrafi Determinizm ile Tarihi Coğrafya Cihannüma" başlıklı makaleler isteme yüklenmiştir.

29 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.