Search
  • Hamza Akengin

Türk Dünyası Coğrafyası İncelemeleri 10 ve 11. hafta

Türk Dünyası Coğrafyası İncelemeleri 10 ve 11. hafta ders sunumu sisteme yüklenmiştir.

60 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.