Search
  • Hamza Akengin

Coğrafyanın Genel Esasları 11. Hafta

Coğrafyanın Genel Esasları 11. Hafta ders sunusu ve okunması tavsiye edilen "Aydınlanma Nedir?" başlıklı makale sisteme yüklenmiştir.

48 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.