Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya dersi Değişen Dünya ve Ortadoğu

Siyasi Coğrafya dersi "Değişen Dünya ve Ortadoğu ve Dünyada Çatışma Bölgeleri" başlıklı ders sunumları sisteme yüklenmiştir.

26 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.