Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya

Siyasi Coğrafya dersi için okuma listesinde olan ve okunması tavsiye edilen "Siyasi coğrafya ve Jeopolitik" başlıklı makale sisteme yüklenmiştir.

267 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.