Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya dersi 9. hafta

Siyasi Coğrafya 9. Hafta ders sunumu ve okunması tavsiye edilen makale sisteme yüklenmiştir.

11 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.