Search
  • Hamza Akengin

TEVİTÖL 7. SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞAYI 2018 YAPILDI.


28 Nisan 2018 Cumartesi günü "TEVİTÖL 7. SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞTAYI" yapıldı. Tamamen TEVİTÖL öğrencilerinin organizasyonu ve İstanbul'daki liselerden toplam 400 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen çalıştayın bu yılki ana teması “RENK” olarak belirlenmişti. Uzman olarak "COĞRAFYA ATÖLYESİNİ" yönettim. 7 farklı liseden 13 öğrencinin katıldığı Coğrafya Atölyesinde; ilk devletlerin kurulmasından, modern devletlere kadar geçen süre içinde oluşan yönetim birimlerinin şekillenmesinde etkili olan faktörler tartışıldı ve atölye sonunda Dünyada yönetim şekillerini gösteren Dünya siyasi haritası yapıldı.

18 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.