Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya 11. Hafta, Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Siyasi Coğrafya 11. Hafta ders sunumu ve okunması tavsiye edilen makale sisteme yüklenmiştir.

92 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.