Search
  • Hamza Akengin

Ortadoğu Jeopolitiği


Ortadoğu jeopolitiği üzerine hazırlanmış dosyaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://drive.google.com/file/d/19T2678TuPlZh4vBIWPhezKbiE_fgv6WA/view?usp=sharing

17 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.