Search
  • Hamza Akengin

Taşkent-Buhara ve Semerkand

2018 yılı Mayıs ayında Özbekistan'a yaptığımız gezi sırasında Taşkent, Buhara, Semerkand ve Semerkand'a bağlı Emir Timur'un doğum yeri Şehr-i Şiraz'a yaptığımız gezi sırasında çekmiş olduğumuz fotoğraflardan hazırladığım ve 22 Ekim 2018 tarihinde "Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kültür Günleri" çerçevesinde sunumunu yaptığım "ÖZBEKİSTAN'DAN GÖZLEMLER" başlıklı sunum dosyasına fotoğraf galerisinden ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz.

74 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.