Search
  • Hamza Akengin

Tebriz

İran’ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan vilayetinin merkezi Tebriz Şehrinde Tebriz Sanayi, Ticaret, Madencilik ve Tarım Odasının desteği ile düzenlenen 4. Türk-İran Formuna katılımımız sırasında çekmiş olduğum fotoğraflardan bir kısmı "Fotoğraf ve Video Galerisine" yüklenmiştir. Tebriz şehri ile ilgili çok genel bir kanaat edinmek için fotoğrafları inceleyebilirsiniz.

84 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.