Search
  • Hamza Akengin

Küçükçekmece-Yarımburgaz-Bahçeşehir

14 Kasım 2018 Çarşamba günü Küçükçekmece Lagünü-Yarımburgaz Mağarası ve Bahçeşehire yapmış olduğumuz arazi çalışmasına ait fotoğraf ve video kayıtlarını Fotoğraflar ve video kayıtları sayfasından in

cleyebilirsiniz.

30 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.