Search
  • Hamza Akengin

9-12 Aralık 2019 haftası ders sunumları

9-12 Aralık 2019 haftası Türk Dünyası İncelemeleri, Coğrafyanın Genel Esasları ve Siyasi Coğrafya ders sunuları sisteme yüklenmiştir.

41 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.