Search
  • Hamza Akengin

Manavgat

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumunda sunumunu yaptığımız "Şehirlerin yatay gelişiminde coğrafi faktörlerin etkisi: Manavgat örneği" başlıklı bildiri metni yayınlanmıştır. Bildiri metnine yayınlar sayfasından ulaşa bilirsiniz.

bilirsiniz.

59 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.