Search
  • Hamza Akengin

SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

SURİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU BAĞLAMINDA SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ başlıklı makalemiz

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 32. Sayısında yayınlanmıştır.

Bildiri metnine yayınlar sayfasından ulaşa bilirsiniz.

28 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.