Search
  • Hamza Akengin

Devlet ve coğrafya

Devletin siyasi bakımdan şekillenmesi, coğrafi zorunluluk gibi konuları içeren 4 Mart 2019 dersinin sunuları sisteme yüklenmiştir.

16 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.