Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekân Yönetimi

Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekân Yönetimi kitabımızın 6. baskısı yapıldı. Bu baskıda jeopolitikte yeni yaklaşımlar, sınırlar, Dünyadaki anlaşmazlık ve çatışma bölgeleri başlıkları genişletilerek yeni bazı fotoğraf, şekil ve karikatürler ilave edilerek ansiklopedik sözlük zenginleştirildi.

25 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.