Search
  • Hamza Akengin

Siyasi coğrafyada değişim ve hakimiyet teorileri

Siyasi coğrafyada değişim ve jeopolitik hakimiyet teorilerinin işlendiği 11 Mart 2019 dersinin sunuları sisteme yüklenmiştir.

181 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.