Search
  • Hamza Akengin

Sanayi coğrafyası; atölye tipi imalattan modern imalata geçiş

Sanayi coğrafyada atölye tipi imalattan modern imalata geçiş sürecinin işlendiği 13 Mart 2019 sanayi coğrafyası dersinin sunuları sisteme yüklenmiştir.

13 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.