Search
  • Hamza Akengin

Geyve

23 Mart 2019 pazar günü Geyve'ye günü birlik yaptığımız arazi çalışması sırasında çekmiş olduğum fotoğrafların bir kısmını fotoğraf ve video galerisinden

inceleyebilirsiniz.

12 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.