Search
  • Hamza Akengin

VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Bakü'de yapılan VI. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda sunmuş olduğum "Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Türk Dünyasını Genel Görünümü" başlıklı bildiri metnini yayınlar sayfasından inceleyebilirsiniz.

14 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.