Search
  • Hamza Akengin

Azerbaycan’ın cami ve şehitlikleri

13-16 Haziran 2019 tarihleri arasında VI. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu vesilesi ile ziyaret ettiğimiz Azerbaycan'da çektiğimiz fotoğraflardan seçtiğim cami ve şehitlik görüntülerini fotoğraf ve video galerisinden inceleyebilirsiniz.

11 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.