Search
  • Hamza Akengin

Şeki Müftüsü Selim Efendi

Ağustos ayı içerisinde rahmeti-i rahmana kavuşan Şeki Müftüsü Selim Efendi hakkındaki değerlendirme ve O'nun ağzından Azerbaycan’da dini hayatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

15 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.