Search
  • Hamza Akengin, Hakan Kurdoğlu

ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ ŞEKİLLENDİRMESİ KONUSUNDA BİR ÖRNEK: DOHA

Körfez ülkelerinden Katar'da enerji kaynaklarının kullanımı ile mekansal değişim arasındaki ilişkiyi konu alan ve UCEK-2019'da özeti bildiri olarak sunulan çalışmamızın tam metni yayınlanmıştır.

29 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.