Search
  • Hamza Akengin

SOCIAL STRUCTURE, DEMOCRATIC PARTICIPATION AND SECURITY IN ISLAMIC STATES

İslam ülkelerinde sosyal yapı, demokratik katılım ve güvenlik başlıklı makaleye yayınlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

42 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.