Search
  • Hamza Akengin

Siyasi Coğrafya Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Siyasi Coğrafya Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme başlıklı makalemiz Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisinin 17(34), 2019 sayısında yayınlandı. Makaleye yayınlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

76 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.