Search
  • Hamza Akengin

Değişen Dünya 1950-2020

II. Dünya savaşından sonraki süreçte Dünyada meydana gelen siyasi olaylar, Dünya Siyasi Haritasının değişimi, iki kutuplu dünya, soğuk savaş gibi kavramların ortaya çıkma süreci ve küresel dünyaya gidişin mihenk noktalarına vurgu yapılan "Değişen Dünya 1950-2020" başlıklı video kaydına etkinlikler, fotoğraf ve video galerisindeki link üzerinden uluşabilirsiniz.

29 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.