Search
  • Hamza Akengin

Web sayfamız yenilendi.

Web sayfasının görünümü ve içeriği değişti. Eklenen yeni sekmelerle içeriğe erişim kolaylaştı. Ayrıca eklenen yeni pencerelerle daha aktif kullanma ve ziyaretçilere daha zengin içerik sunma arzusundayız. Sayfayı geliştirme ve zenginleştirmeye devam edeceğiz.


18 views

Recent Posts

See All

Valiye babasından tavsiyeler.

813-833 Yılları arsında halifelik yapan Mem'un un vali olarak tayin ettiği Abdullah bin Tahir’e babasının tavsiyelerini içeren mektubun bir örneğine İbn Haldun Mukaddimede (sh. 573-581) yer vermiş.

©2020 by Hamza Akengin.