top of page

TÜRK DÜNYASI VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ ÜZERİNE JEOPOLİTİK BİR DEĞERLENDİRME

"Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme" başlıklı makale Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisinin Temmuz 2017 saysında yayımlandı.

bottom of page