top of page

"Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme" başlı

"Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme" başlıklı makale Marmara Üniversitesi Türkiyat araştırmaları dergisinin Cilt: 4, Sayı: 1, nüshasında yayımlandı.

bottom of page