top of page

Kültürel Miras ve Coğrafi Şartlar

"Tarihi Şehirlerde Kültürel Miras ve Coğrafi Şartlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bildiri metni yayınlanmıştır. Bildiri metnine yayınlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

bottom of page