top of page

Yeni kitap: Günümüz Dünya Sorunları

Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler bütün insanlığa önceki dönemlerle karşılaştırıldığında muazzam bir kolaylık ve fayda sağlamaktadır. Bütün bu gelişmeler günümüz insanın sorunlarını azaltmadığı gibi sorunların lokal olmaktan çıkarak küresel sorunlara dönüşmesine neden olmuştur. Çevre kirliliği, iklimdeki değişmeler, enerji kaynaklarının kullanımı ile zaman zaman yaşanan kıtlık ve açlıklar bütün insanlığı ilgilendiren küresel sorunlardır. Cinsiyet ayrımı, çocuk askerler, çocuk gelinler gibi yerel sorunlar, sonuç itibarı ile insanlığın ortak vicdanını da rahatsız etmektedir.

bottom of page