top of page

Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekân Yönetimi

Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekân Yönetimi kitabımızın 6. baskısı yapıldı. Bu baskıda jeopolitikte yeni yaklaşımlar, sınırlar, Dünyadaki anlaşmazlık ve çatışma bölgeleri başlıkları genişletilerek yeni bazı fotoğraf, şekil ve karikatürler ilave edilerek ansiklopedik sözlük zenginleştirildi.

bottom of page