Şeki Müftüsü Selim Efendi

Ağustos ayı içerisinde rahmeti-i rahmana kavuşan Şeki Müftüsü Selim Efendi hakkındaki değerlendirme ve O'nun ağzından Azerbaycan’da dini hayatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.