top of page

SİYASİ COĞRAFYA, JEOPOLİTİK VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ

Siyasi coğrafya, jeopolitik ve Ortadoğu jeopolitiği üzerine bir değerlendirme başlıklı makale Profesör Doktor Nuran Taşlıgil'e Armağan kitabında kitap bölümü olarak yayımlandı.

bottom of page