SİYASİ COĞRAFYA, JEOPOLİTİK VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ

Siyasi coğrafya, jeopolitik ve Ortadoğu jeopolitiği üzerine bir değerlendirme başlıklı makale Profesör Doktor Nuran Taşlıgil'e Armağan kitabında kitap bölümü olarak yayımlandı.