top of page

ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ ŞEKİLLENDİRMESİ KONUSUNDA BİR ÖRNEK: DOHA

Körfez ülkelerinden Katar'da enerji kaynaklarının kullanımı ile mekansal değişim arasındaki ilişkiyi konu alan ve UCEK-2019'da özeti bildiri olarak sunulan çalışmamızın tam metni yayınlanmıştır.

bottom of page