top of page

Değişen Dünya 1950-2020

II. Dünya savaşından sonraki süreçte Dünyada meydana gelen siyasi olaylar, Dünya Siyasi Haritasının değişimi, iki kutuplu dünya, soğuk savaş gibi kavramların ortaya çıkma süreci ve küresel dünyaya gidişin mihenk noktalarına vurgu yapılan "Değişen Dünya 1950-2020" başlıklı video kaydına etkinlikler, fotoğraf ve video galerisindeki link üzerinden uluşabilirsiniz.

bottom of page