top of page

Genel Fiziki Coğrafya

İnsanoğlu dünya sahnesinde faaliyet göstermeye başladığı günden beri doğa ile mücadele etmektedir. Özellikle sanayi inkılâbından sonra insanoğlunun doğaya ve doğal ortama müdahalesi büyük bir hız ve ivme kazanmıştır. Tabiat bu müdahalelerin bir sonucu olarak doğal dengenin bozulmasının bedelini, deprem, heyelan, çığ düşmesi, sel ve taşkınlar, asit yağmurları ve ekolojik dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan hastalıklar gibi yollarla ağır bir şekilde ödetmektedir. Bozulan doğal denge kolay kolay tekrar kurulamamaktadır. Ayrıca dünya nüfusu sürekli artarken, insanoğlunun üzerinde faaliyet gösterdiği mekân olan yeryüzündeki karaların alanı hiç değişmemektedir. Dolayısıyla üzerinde beşeri faaliyetlerin sürdüğü mekânın çok İyi korunması gerekmektedir. Mekânın korunabilmesi için yeryüzünü şekillendiren doğal şartların hem iyi bilinmesi ve hem de iyi öğretilmesi gerekmektedir. Dünyanın fiziki coğrafya şartlarını öğrenme ve öğretme konusunda Genel Fiziki Coğrafya başlıklı bu eserin iyi bir kaynak olacağı düşünülmektedir.コメント


bottom of page