Siyasi Coğrafya ve Jeopolitikte Karikatürler


Siyasi coğrafya ve jeopolitikte karikatürlerin kullanımını örneklerle inceleyen makaleye International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)'in 45. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin metnine aşağıdaki linkten ulaşıla bilinir.

http://dx.doi.org/10.32003/igge.977582